Home Over Pictoplace Weergave Pictogrammen Abonnementen Contact
D
Home

Pictoplace

Elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen

10.00 uur en 12.00 uur.


Telefoon: (026) 325 99 52

E-mail: info@pictoplace.nl

Pictoplace heeft een eigen lijn 3 dimensionale pictogrammen. Deze picto’s zijn prikkelarm en door het 3D effect zijn ze niet alleen trendy maar benaderen ze ook meer de werkelijkheid.


Deze pictogrammen zijn beschikbaar in de full versie

en de zakelijke versie.

Afwassen

De 3D picto’s van Pictoplace

© Pictoplace 2009 ~2016
De (3D) pictogrammen

Het gebruik van Pictogrammen
Een pictogram is een symbool of een plaatje dat in de plaats komt van taal of tekst, of waarmee taal of tekst visueel wordt verduidelijkt.
Pictogram betekent in het Latijns:”geschilderde letter” In het woordenboek staat als omschrijving: “Mededeling in beeldschrift”.

Waarom pictogrammen gebruiken?
Een pictogram is een visueel symbool en visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal. Als je iemand uit een ander land, die jouw taal niet spreekt, een plaatje laat zien van een toilet dan begrijpt die persoon meteen wat je bedoelt en zijn er geen woorden nodig.

Een pictogram zorgt ervoor dat iemand aan iets herinnerd wordt.
Tevens kun je met behulp van pictogrammen structuur in iemands dag aanbrengen.

Waar moeten de pictogrammen in het algemeen aan voldoen:
1. Duidelijk en concreet
2. Eenduidig
3. Eenvoudig

Van welke pictogrammen maakt Pictoplace gebruik?
Pictoplace maakt gebruik van twee soorten pictogrammen, namelijk de Sclera pictogrammen en de eigen

3D pictogrammen.

Wat zijn de voordelen van het werken met de 3d pictogrammen van Pictoplace?
Bij het ontwerpen van de 3D Pictogrammen van Pictoplace is nagedacht over de voorwaarden waaraan een pictogram moet voldoen. Naast de drie voorwaarden van duidelijk en concreet, eenduidig en eenvoudig hebben de 3D pictogrammen nog een aantal extra voordelen. Hieronder volgt een toelichting:

Duidelijk en concreet
De 3D pictogrammen hebben ten opzichte van andere pictogrammen het voordeel dat de werkelijkheid veel beter benaderd wordt. Er is grote gelijkenis met de werkelijkheid door het 3 dimensionale effect. De plaatjes op het pictogram worden zo veel sneller herkend.

Eenduidig
Het totale 3D pictogrammenbestand is zo opgebouwd dat er maar één betekenis voor elk pictogram is. Dit is gedaan om verwarring te voorkomen bij de personen die met de pictogrammen werken.

Eenvoudig
De 3D pictogrammen bevatten zo min mogelijk overtollige details. Bij het ontwerpen van de 3D pictogrammen is uitgegaan van het basisplaatje op de voorgrond met een neutrale achtergrond die sterk in contrast staat met de voorgrond. Door het contrast valt het basisplaatje meer op. Door de eenvoud van het 3D pictogram wordt het plaatje sneller herkend.

Flexibel
Er wordt momenteel bij het werken met standaard pictogrammen eigenlijk uitsluitend gewerkt met zwarte achtergrond. Bij de 3D pictogrammen van Pictoplace kan zowel met een witte als met een zwarte achtergrond worden gewerkt. Op deze manier kan beter rekening gehouden worden met de wensen en voorkeuren van de persoon voor wie je de pictogrammen inzet.

Bron: Chris De rijdt, (2000), Ellen Huisman (Autivision), Bart Serrien (Sclera)