Pictoplace heeft een eigen lijn 3 dimensionale pictogrammen. Deze picto’s zijn prikkelarm en door het 3D effect zijn ze niet alleen trendy maar benaderen ze ook meer de werkelijkheid.


Deze pictogrammen zijn beschikbaar in de full versie

en de zakelijke versie.

B
Home Over Pictoplace Weergave Pictogrammen Abonnementen Contact
Home master_B_blauwe_balk

Afwassen

De 3D picto’s van Pictoplace

Afwassen

Pictoplace is bedoeld voor iedereen die pictogrammen in wil zetten ter ondersteuning van de communicatie, voor zichzelf of ten behoeve van een ander.

Pictogrammen kunnen ter ondersteuning gebruikt worden voor en door personen als er sprake is van:
• Een autisme spectrum stoornis
• ADHD of ADD
• Dyslexie
• Dementie
• Beperkingen in de communicatie in algemene zin


Wie zijn de gebruikersgroepen
Personen die zelf ondersteunende communicatie willen gebruiken.

Personen die vanuit een gezinssituatie te maken hebben met het inzetten van ondersteunende communicatie ten behoeve van iemand anders, bijvoorbeeld:
• Ouders
• Verzorgers
• Begeleiders

Personen die vanuit hun functie te maken hebben met het inzetten van ondersteunende communicatie ten behoeve van een ander, bijvoorbeeld:
• Leerkrachten in het basis-, speciaal of voortgezet onderwijs.
• Personen die werkzaam zijn in de zorgsector.
• Personen die individuele begeleiding bieden zoals
autismespecialisten, intern begeleiders, remedial teachers,
logopedisten, orthopedagogen enz.

Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijkheden om pictogrammen in te zetten. Denk hierbij aan:
• Bewegwijzering, zowel binnen als buiten
• Communicatietrainingen
• Sociale vaardigheidstrainingen
• Enz.

Voor wie